M2016-02 Kollision mellan Sveaborgs färja och segelbåt i Helsingfors Södrahamn den 2.9.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att inleda en utredning om kollisionen mellan Sveaborgs färja och segelbåt. Beslutet baserar sig på laget om säkerhetsutredning (525/2011).

Kollisionen ägde rum i Helsingfors Södrahamn den 2.9.2016. En person av segelbåtens besättning skadades.

Till ledare av utredningskommission nomineras diplomingenjör Jaakko Lehtosalo och till medlemmar sjökapten Tero Haapalinna och sjökapten Jori Nordström. Ledande utredare Risto Haimila tjänstgör som ledare för utredningen.

 
Publicerad 12.9.2016