M2016-01 Motorbåtens brand i Saimen den 24.7.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att inleda en utredning om motorbåtens brand i Saimen den 24.7.2016. Beslutet baserar sig på laget om säkerhetsutredning (525/2011).

Alla 11 människor var tvungna att lämna båten och hoppa i sjön när en häftig brand tog platsen på en motorbåt. Ingen miste livet men båten brann och sjönk.

Som ledare i utredningskommissionen nomineras sjöofficer Jani Holmberg och som medlem ledande brandinspektör Knut Lehtinen. Ledande utredare Risto Haimila tjänstgör som ledare för utredningen.

 
Publicerad 1.8.2016