M2015-02 Förbindelsefartyg Eivors öppen bogvisiren i förloppet i Ålands skärgården den 20.5.2015

11.6.2015

Olycksutredningscentralen beslutar att inleda en utredning om risksituationen gällande förbindelsefartyg Eivors öppen bogvisiren. Situationen ägde rum i Skärgårdshavet den 20.5.2015. Beslutet baserar sig på laget om säkerhetsutredning (525/2011).

Till ledare av utredningsgruppen nomineras sjökapten och diplomingenjör Tapani Salmenhaara, psykologie magister och diplomingenjör Anna Aspelund och sjökapten Tero Haapalinna. Ledande utredare Risto Haimila tjänstgör som ledare för utredningen.

Ytterligare uppgifter: Ledande utredare Risto Haimila tel. 02951 50730

 
Publicerad 12.6.2015