M2014-01 M/V Sylt (AG), grundkänning utanför Raumo den 11 oktober 2014

 
Publicerad 14.10.2014