M2013-A1 ms FINNARROW kollision med piren i Holyhead hamn 16.2.2013

Beslut att delta i en annan stats säkerhetsutredning

Storbritanniens utredningsenhet Marine Accident Investigation Branch (UK) har inlett säkerhetsutredning om det finska ms FINNARROW:s kollision med piren i Holyhead hamn den 16.2.2013. På grund av detta har Olycksutredningscentralen beslutat att inte inleda en utredning om olyckan.

Som flaggstat finns det för Finland i en säkerhetsutredning ett väsentligt intresse i enighet med internationella regler och konventioner. Olycksutredningscentralen har, enligt överenskommelse med MAIB, beslutat, att som representant för Olycksutredningscentralen deltar specialutredare, sjökapten Risto Repo i utredningen.

Ytterligare uppgifter:

Ledande utredare Martti Heikkilä
tel. +358 9 1606 7638 / +358 40 521 9343

 
Publicerad 20.2.2013