M2013-06 Ms Amorellas (FIN) grundstötning i Ålands skargården den 14.12.2013

27.2.2014

Olycksutredningscentralen har beslutat att komplettera MS Amorellas utredningsgruppen med en ny medlem. Beslutet baserar sig på laget om säkerhetsutredning (525/2011, 13§).

Till utredningsgruppen nomineras Olycksutredningscentralen’s expert sjökapten (YHS) Mirva Salokorpi.

16.12.2013

Olycksutredningscentralen har beslutat att inleda en utredning om MS Amorellas landskänning, som ägde rum i Ålands Skärgården den 14.12.2013. Beslutet baserar sig på laget om säkerhetsutredning (525/2011).

Till ledare av utredningsgruppen nomineras teknologie licentiat Olavi Huuska och till medlemmar sjökapten Sakari Häyrinen och maskinchef Tuomo Lindell. Sjökapten Reino Sundell och ingenjör (YHS) Hannu Martikainen nomineras som specialexperter. Ledande utredare Risto Haimila tjänstgör som ledare för utredningen.

Ytterligare uppgifter

Ledande utredare Risto Haimila tel. 02951 50730

 
Publicerad 16.12.2013