M/S NORDEPs (FIN) grundstötning utanför Nagu den 26 Maj 2013

Olycksutredningscentralen har beslutat att inleda en utredning om M/S Nordeps grundstötning som ägde rum den 26.5.2013 på Skärgårdshavet. Beslutet baserar sig på laget om säkerhetsutredning (525/2011).

Till ledare av utredningskommissionen nomineras sjökapten Tapani Salmenhaara och till medlemmar Safety & HSEQ Coordinator Pia Bromand och sjökapten Mikko Rausti. Ledande för sjöolyckor Risto Haimila tjänstgör som ledare för utredningen.

Ytterligare uppgifter

Ledande utredare Risto Haimila tel. 02951 50730

 
Publicerad 3.6.2013