M2012-02 M/S PHOENIX J (ATG), grundstötning utanför Raumo den 18.4.2012

Olycksutredningscentralen beslöt efter en preliminär utredning att tillsätta en utredningskommission för att utreda M/S PHOENIX J (ATG) grundstötning utanför Raumo den 18.4.2012.

Till chef för utredningskommissionen utsetts utredare, Olavi Huuska och som medlem utredare Rainer Dahlblom. Ledande utredare Martti Heikkilä arbetar som utredningsledare.

Ytterligare uppgifter:

Ledande utredare Martti Heikkilä
tel. +358 9 1606 7638 / +358 40 521 9343

Utredare Risto Repo
tel. +358 9 1606 7817 / +358 40 502 8714

 
Publicerad 8.6.2012