M2012-01 M/S BARENTSZDIEP (NLD), kollision med randmärket utanför Uleåborg den 10.1.2012

Olycksutredningscentralen beslöt efter en preliminär utredning att tillsätta en utredningskommission för att utreda M/S BARENTSZDIEPs (NLD) kollision med randmärket utanför Uleåborg den 10.1.2012.

Till chef för utredningskommissionen utsetts expert, sjökapten Juha Sjölund och som medlem expert Rainer Dahlblom. Ledande utredare Martti Heikkilä arbetar som utredningsledare.

Ytterligare uppgifter:

Ledande utredare Martti Heikkilä
tel. +358 9 1606 7638 / +358 40 521 9343

Utredare Risto Repo
tel. +358 9 1606 7817 / +358 40 502 8714

 
Publicerad 26.3.2012