L2020-01 FALLOLYCKA VID HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS 13.1.2020

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av ett olycksfall som inträffade 13.1.2020. En medlem av kabinbesättningen föll ut genom bakdörren på planet av typen Airbus A320 och skadades.

Till ledare för utredningskommissionen utses flygledare (pens.) Lars Levo och till medlemmar trafikflygare (pens.) Heikki Kasurinen och specialutredare Juho Posio. Ledare för utredningen är Janne Kotiranta, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 16.1.2020