L2019-06 Flygolycka som en flygelev råkade ut rör i Eura 8.9.2019

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av ett olycksfall som inträffade på Eura flygplats 8.9.2019. Det ultralätta flygplanet OH-U552 av typen Flight Design CTSW som ägdes av Kauttuan Ilmailukerho störtade efter pådrag ner i en närliggande skog. Flygeleven som var på en soloflygning klarade sig utan skador.

Som chef för utredningskommissionen utses diplomingenjör Olli Borg och som medlemmar trafikflygare Juha-Pekka Keidasto och psykologie doktor Sirkku Laapotti. Ledare för utredningen är Janne Kotiranta, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 19.9.2019