L2019-04 Kollissionsrisk mellan flygvapnets Hawk- flygflottilj och ett allmänflyg i Jyväskylä 5.4.2019

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av ett allvarligt tillbud 05-04-2019. Kollisionsrisken mellan Flygvapnets Hawk-flygflottilj och ett allmänflyg inträffade i närheten av Jyväskylä flygplats. Hawk-flygflottiljen flög i en cirkel inför landning för att upplösa flottiljen ovanför landningsbanan. Samtidigt höll ett allmänflyg på att landa, och Hawk-flottiljen måste väja för det snabbt.

Till ledare för utredningskommissionen utses flygledare (pens.) Timo Heikkilä och till medlemmar filosofie magister Ilona Hatakka, flygledare (pens.) Tapani Simola och ekonomie doktor Riku Oksman. Ledare för utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 10.5.2019