L2019-03 Kollisionstillbud mellan flygplan och drönare i Valkeakoski 6.2.2019

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av ett allvarligt tillbud 6.2.2019. Kollisionstillbudet mellan flygvapnets Learjet och Birkalands räddningsverks drönare inträffade i Valkeakoski.

Till chef för utredningskommissionen utnämns psykologie doktor Mika Hatakka och till medlemmar trafikflygare Mika Kosonen samt kapten i.a. Raine Lehtonen. Ledare för utredningen är Kalle Brusi, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 22.2.2019