L2019-02 Beslut om utredning av allvarligt tillbud på Helsingfors-Vanda flygplats 18.1.2019

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av ett allvarligt tillbud som inträffade på Helsingfors-Vanda flygplats 18.1.2019. Flygbolaget Norwegians affärsflyg av typen Boeing 737 landade på en upptagen landningsbana. Den andra parten var flygbolaget Turkish Airlines affärsflyg av typen Boeing 737.

Till ledare för utredningskommissionen utses flygledare (pens.) Lars Levo och till medlemmar trafikflygare (pens.) Heikki Kasurinen samt filosofie licentiat Jukka Seppänen. Ledare för utredningen är Kalle Brusi, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 5.2.2019