Beslut om utredning av ett fall där ett trafiklygplan efter landningen hamnade utanför landningsbanan på ny slotts flygplats 7.1.2019

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av ett olycksfall som inträffade på Nyslotts flygplats 7.1.2019. Flygbolaget RAF-AVIA:s trafikflygplan av typen Saab 340B hamnade utanför landningsbanan efter landningen. Olycksfallet orsakade inga personskador.

Till utredningsgruppens ledare utses specialforskare Timo Naskali och till medlemmar trafikflygare Juha-Pekka Keidasto, trafikflygare Hannu Halonen, specialforskare Tii-Maria Siitonen och specialforskare Hannu Hänninen. Ledare för utredningen är Kalle Brusi, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 23.1.2019