L2018-A4 Allvarlig flygolycka i Zimbabwe 23.11.2018

Med hänvisning till 12 § 2 mom. i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) har Olycksutredningscentralen beslutat att i enlighet med bilaga 13 till konventionen om internationell civil luftfart (Chicagokonventionen) och EU:s förordning om luftfartsolyckor (EU 996/2010) utnämnt sina sakkunniga till säkerhetsutredningen som påbörjats av Zimbabwes säkerhetsutredningsmyndighet (CAAZ, Civil Aviation Authority of Zimbabwe). Den allvarliga flygolyckan inträffade i Zimbabwe 23.11.2018. I olyckan omkom fyra finska medborgare.

Som befullmäktigad företrädare utnämns ledande utredare Ismo Aaltonen från Olycksutredningscentralen

 
Publicerad 3.4.2019