L2018-A3 Flygolyckan på Tallinns flygplats 28.2.2018

Den estniska säkerhetsutredningsmyndigheten Ohutusjuurdluse Keskus utreder en flygolycka som inträffade i Estland 28.2.2018. Delaktig i olyckan var trafikflygplanet ES-SAN av typen Airbus A320-200, som opereras av bolaget Smartlynx Estonia.

Olycksutredningscentralen beslutar på begäran av den estniska säkerhetsutredningsmyndigheten att utse bemyndigade representanter från Olycksutredningscentralen att bistå i den estniska säkerhetsutredningsmyndighetens säkerhetsutredning. Till bemyndigade representanter utses ledande utredare Ismo Aaltonen och experten Heikki Kasurinen.

 
Publicerad 26.11.2018