L2018-04 Evakuering av trafikplan vid Helsingfors-Vanda flygplats på grund av rök i passagerarutrymmet 3.8.2018

Olycksutredningscentralen har beslutat att inleda en utredning i enlighet med § 2 i lagen om säkerhetsutredning (525/2011) med anledning av en allvarlig risksituation 3.8.2018. Före starten upptäcktes rök i passagerarutrymmet i ett trafikflyg av typen Airbus A319 och man beslutade att evakuera flygplanet genom användning av nödrutschkana. Farosituationen orsakade inte personskador som skulle ha krävt sjukhusvård. Flyget opererades av bolaget Czech Airlines.

Till ledare för utredningskommissionen utses trafikpilot Mika Kosonen och till medlemmar brandmästare Jaakko Niskala och purser Sanna Winberg. Utredningsledare är ledande utredare av luftfartsolyckor Ismo Aaltonen.

 
Publicerad 8.8.2018