L2018-03 Allvarlig risksituation vid Karleby-Jakobstad flygplats 22.3.2018

Olycksutredningscentralen beslutar att, med stöd i säkerhetsundersökningslagen (525/2011) 2 § starta en utredning av en allvarlig risksituation som inträffade vid Karleby-Jakobstad flygplats 22.3.2018.

En av det svenska flygbolaget Jonair AB ägt flygplan av typen Piper PA-31-350 med beteckningen SE-FNE landade på banan, där det samtidigt fanns tre underhållsfordon. Inga personskador eller materiella skador uppkom vid händelsen.

Som ledare för utredningsgruppen utses flygledare (pensionerad) Timo Heikkilä och som medlem psykologie magister Jaakko Kulomäki. Utredningen leds av utre-dare Ismo Aaltonen.

 
Publicerad 4.4.2018