L2018-02 Allvarliga tillbud på Helsingfors-Vanda flygplats 23.1.2018 och 24.1.2018

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av allvarliga tillbud som inträffade på Helsingfors-Vanda flygplats 23.1.2018 och 24.1.2018

Det första tillbudet inträffade 23.1.2018. Flygledningen gav bolaget Nordic Regional Airlines trafikflygplan av typ ATR-72 tillstånd för avfärd samtidigt som tre fordon hade fått tillstånd att röja snö på samma startbana och i dess närhet.

Det andra tillbudet inträffade 24.1.2018. Flygledningen gav bolaget Jetflite Oy:s affärsjetplan av typ CL-60 tillstånd att rulla för start, då den i strid med tillståndet rullade ut på startbana 15. Flygledningen gav bolaget Nordic Regional Airlines trafikflygplan av typ Embraer ERJ 190 som närmade sig startbanan order att avbryta landningen.

Till ledare för utredningskommissionen utses specialutredare Hannu Hänninen och till medlemmar filosofie licentiat Jukka Seppänen, trafikflygare (pensionerad) Heikki Kasurinen och flygledare (pensionerad) Juha Paju. Ledare för utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 31.1.2018