L2018-01 Olycksfall på Kittilä flygstation 4.1.2018 som ledde till att chef för luftfarkost dog

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av ett olycksfall som inträffade på Kittilä flygstation 4.1.2018. Dörren till Private Airlines Germany GmbH-bolagets jetplan OE-GKA av typ Gulfstream G150 slogs upp, då flygfarkostens chef öppnade den utifrån. Flygfarkostens chef dog av de skador han fick vid olycksfallet.

Till ledare för utredningskommissionen utses flygofficer (i a.) Pekka Alaraudanjoki samt som medlemmar flygmekaniker Jukka Jylö och flygledare (pens.) Tauno Ylinen. Ledare för utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor

 
Publicerad 18.1.2018