L2017-06 Evakuering av trafikflygkplan på grund av rök i kabinen på Åbo flygplats 3.12.2017

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av ett allvarligt tillbud 3.12.2017. Under flygning observerades rök i kabinen på ett trafikflygplan av typen Embraer ERJ 190 och piloterna bestämde sig för att landa på Åbo flygplats. Efter landningen ökade rökutvecklingen och man bestämde sig för att evakuera flygplanet med hjälp av nödrutschkanor. Tillbudet orsakade inga personskador. Flygoperatör var Nordic Regional Airlines och flyget flögs som Finnair Abp:s flyg FIN865.

Till ledare för utredningskommissionen utses FM Kalle Brusi och till dess medlemmar trafikflygare Hannu Halonen och specialforskarna Heikki Harri och Tii-Maria Siitonen. Ledare för utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 13.12.2017