L2017-04 Flygolyckan i Lievestuore 19.7.2017

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutred-ning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av den flygo-lycka som inträffade med ett flygplan av typen Piper J3C-65 Cub i Lievestuore 19.7.2017. En person omkom i olyckan.

Som chef för utredningskommissionen utses flygledare (pensionerad) Timo Heikkilä samt som medlemmar stridspilot (i.a.) Vesa Palm, testpilot Timo Kostiainen och utredare Tii-Maria Siitonen. Ledare för utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 4.8.2017