L2017-03 Beslut on utredning av ett fall där ett trafikflygplan efter landningen hamnade utanför banan i ändan av landningsbanan på Helsingfors-Vanda flygplats 11.7.2017

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av ett tillbud som inträffade på Helsingfors-Vanda flygplats 11.7.2017 Ett trafikflygplan från bolaget Norwegian Air Shuttle av typen Boeing 737-800 hamnade utanför banan i ändan av land-ningsbanan efter landningen.

Som chef för utredningskommissionen utses (pensionerade) flygledaren Lars Levo och som medlemmar trafikflygare Juha-Pekka Keidasto och psykologie doktor Sirkku Laapotti. Ledare för utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 11.7.2017