L2017-02 Olycka med ultralätt flygplan på Degerö i Helsingfors 30.5.2017

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av den olycka som inträffade med ett ultralätt flygplan på Degerö i Helsingfors 30.5.2017 Flygplanets pilot och passagerare skadades vid nödlandningen allvarligt. Flygplanet OH-U398 av typ Ikarus C42 förstördes vid olyckan.

Till chef för utredningskommissionen utses utredare Heikki Harri och till medlemmar flygplansmekaniker Mikko Raatikainen och flygledare (pens.) Timo Heikkilä. Ledare för utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 6.6.2017