L2017-01 Beslut om utredning, brand in bärbar dator i kabinen på ett trafikflygplan 7.3.2017

09.03.2017

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av en brand i en bärbar dator 7.3.2017 i kabinen på ett parkerat trafikflygplan vid Helsingfors-Vanda flygplats. Kabinpersonalen släckte branden och evakuerade passageraren till terminalen. Tillbudet orsakade inte några personskador eller skador på flygplanet. Flygplanet var av typen Airbus A320 och opereras av bolaget Air Berlin.

Till chef för utredningskommission utses trafikflygare Jani Holmberg och till medlemmar special utredare Tii-Maria Siitonen och purser Sanna Winberg. Till specialexpert för utredningen av räddningsåtgärderna utses utredare Heikki Harri. Ledare i utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 14.3.2017  Uppdaterad 5.3.2018