L2016-03 Allvarligt tilbud på Helsingfors-Vanda flygplats 28.10.2016

Olycksutredningscentralen inleder med stöd av § 2 i lagen om säkerhetsutredning (525/2011) en utredning av ett allvarligt tillbud som skedde på Helsingfors-Vanda flygplats 28.10.2016.

Det allvarliga tillbudet uppkom när ett rullande Finnairflygplan fick tillstånd av flygledningen att korsa en landningsbana på vilken samtidigt ett SAS-plan höll på att landa. Finnairs piloter upptäckte SAS-planet som närmade sig och började inte korsa landningsbanan.

Till chef för utredningskommissionen utses psykologie doktor Sirkku Laapotti och till medlemmar flygledare (pens.) Tauno Ylinen, flyglärare Jukka Intke och flygledare (pens.) Juha Paju. Utredningsledare är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 4.11.2016