L2016-02 Höger huvudlandningsställ som gav efter på flygplanet OH-OTL under landning på Uleåborgs flygstation 3.10.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning (525/2011) inleda en utredning gällande en flygolycka som inträffade på Uleåborgs flygstation. Det högra huvudlandningsstället på flygplanet OH-OTL gav efter under landningen. Flygplanets piloter skadades inte.

Till ledare för utredningskommissionen utses flygofficer (i a.) Pekka Alaraudanjoki och till medlem ingenjör Jan Nordlund. Ledare i utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 10.10.2016