L2016-01 Beslut om utredning, pilot som förlorat handlingsförmågan under landning på flygplatsen i Vambula 24.9.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning (525/2011) inleda en utredning gällande en pilot som förlorat sin handlingsförmåga på flygplatsen i Vambula. Piloten fick en sjukdomsattack då han närmade sig flygplatsen. Piloten lyckades landa, men förlorade under rullningen kontrollen över flygplanet OH-COV, varefter flygplanet hamnade i ett dike intill rullbanan. Piloten avled av sjukdomsattacken. Utöver piloten fanns i flygplanet dessutom två passagerare, vilka inte skadades.

Till ledare för utredningsgruppen utses FM Kalle Brusi och till medlemmar docent, med. dr Alpo Vuorio och med. lic. Antti Virtanen. Ledare i utredningen är Ismo Aaltonen, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

 
Publicerad 10.10.2016