L2013-02 En allvarlig risksituation med tre trafikflygplan inträffade i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats 6.2.2013

 
Publicerad 12.2.2013