C4/2011M MS TRADER (FIN), grundstötningar i Varkaus 4.9.2011 och i Sulkava 16.9.2011

Centralen för undersökning av olyckor beslöt efter preliminär utredning att tillsätta en kommission för att utreda grundstötning av fraktfartyg MS TRADER (FIN) i Varkaus 4.9.2011 och i Sulkava 16.9.2011

Till ordförande för undersökningskommissionen förordnades utredare diplomingenjör Ville Grönvall och som medlemmar sjökapten Toimi Sivuranta och utredare, sjökapten Risto Repo.

Ytterligare uppgifter:

Ledande utredare Martti Heikkilä
tel. +358 9 1606 7638 / +358 40 521 9343

Utredare Risto Repo
tel. +358 9 1606 7817 / +358 40 502 8714

 
Publicerad 16.9.2011