C3/2011M passagerarfartyg KING (FIN), grundstötning utanför Helsingfors 18.8.2011

Centralen för undersökning av olyckor beslöt efter en preliminär utredning att tillsätta en kommission för att utreda grundstötning av inrikestrafikens passagerarfartyg KING utanför Helsingfors 18.8.2011.

Till ordförande för undersökningskommissionen förordnades utredare, sjökapten Risto Repo från Centralen för undersökning av olyckor och som medlem diplomingenjör Ville Grönvall.

Ytterligare uppgifter:

Ledande utredare Martti Heikkilä
tel. +358 9 1606 7638 / +358 40 521 9343

Utredare Risto Repo
tel. +358 9 1606 7817 / +358 40 502 8714

 
Publicerad 18.8.2011