C2/2011M MV BIRKA TRANSPORTER (FIN) och FV WILLEMPJE HOEKSTRA – UK33 (NLD), kollision utanför Nederländernas kust den 14.2.2011

Centralen för undersökning av olyckor beslöt att tillsätta en kommission för att utreda kollisionen mellan fraktfartyg MV BIRKA TRANSPORTER (FIN) och fiskefartyg FV WILLEMPJE HOEKSTRA – UK33 (NLD) utanför Nederländernas kust den 14.2.2011.

Till ordförande för undersökningskommissionen förordnades sjökapten Micael Vuorio och som medlem diplomingenjör Ville Grönvall och ledande utredare från Centralen för undersökning av olyckor Martti Heikkilä. Utredningen skall utföras i samarbete med den nederländska utredningsmyndigheten i formen som beslutas senare.

 
Publicerad 23.3.2011