C1/2011M MS STADIONGRACHT (NLD), grundstötning utanför Raumo i Bottniska viken den 29.12.2010

Centralen för undersökning av olyckor beslöt att tillsätta en kommission för att utreda grundstötning av MS STADIONGRACHT (NLD) utanför Raumo i Bottniska viken den 29.12.2010.

Till ordförande för undersökningskommissionen förordnades utredare, psykolog Matti Sorsa och som medlem sjökapten Heikki Koivisto och utredare Hannu Martikainen från Centralen för undersökning av olyckor.

 
Publicerad 21.1.2011