B3/2011M FV BALTIC (FIN), grundstötning och evakuering av besättning utanför Estlands kust nära Paldiski hamn 4.10.2011

Olycksutredningscentralen beslöt efter preliminär utredning att tillsätta en kommission för att utreda fiskefartyg FV BALTICs (FIN) grundstötning och evakuering av besättningen utanför Estlands kust nära Paldiski hamn 4.10.2011.

Till ordförande för undersökningskommissionen förordnades utredare, sjökapten Risto Repo och som medlemmar utredare, diplomingenjör Ville Grönvall, utredare, sjökapten Juha Sjölund och utredare, diplomingenjör Timo Naskali.

Utredningen skall utföras i samarbete med Estlands utredningsmyndigheter.

Ytterligare uppgifter:

Ledande utredare Martti Heikkilä
tel. +358 9 1606 7638 / +358 40 521 9343

Utredare Risto Repo
tel. +358 9 1606 7817 / +358 40 502 8714

 
Publicerad 4.10.2011