B2/2011M MS AMAZON (BHS) och FV FLORENCE (FIN), sammanstötning och sjunkning av fiskefartyget på Finska viken 23.10.2011

Olycksutredningscentralen beslöt efter preliminär utredning att tillsätta en kommission för att utreda sammanstötning mellan fraktfartyg MS AMAZON (BAH) och fiskefartyg FLORENCE (FIN) på Finska viken 23.10.2011. Efter sammanstötningen fiskefartyg sjönk. Den estländska besättningen av fiskefartyget var räddad senare.

Till ordförande för undersökningskommissionen förordnades utredare diplomingenjör Ville Grönvall och som medlemmar sjökapten Juha Sjölund, utredare, sjökapten Risto Repo och diplomingenjör Timo Naskali.

Utredningen skall utföras i samarbete med Bahamas och Estlands utredningsmyndigheter.

Ytterligare uppgifter:

Ledande utredare Martti Heikkilä
tel. +358 9 1606 7638 / +358 40 521 9343

Utredare Risto Repo
tel. +358 9 1606 7817 / +358 40 502 8714

 
Publicerad 23.10.2011