B1/2011M M/S ANDANTE (GIB), olyckshändelse och dödsfall ombord i Kotka Sunila hamn 30.9.2011

Olycksutredningscentralen beslöt efter en preliminär utredning att tillsätta en kommission för att utreda olyckshändelsen och dödsfallet ombord M/S ANDANTE (GIB) i Kotka Sunila hamn 30.9.2011.

Till ordförande för undersökningskommissionen förordnades utredare, sjökapten Risto Repo från Centralen för undersökning av olyckor och som medlem utredare, sjökapten Juha Sjölund.

Ytterligare uppgifter:

Ledande utredare Martti Heikkilä
tel. +358 9 1606 7638 / +358 40 521 9343

Utredare Risto Repo
tel. +358 9 1606 7817 / +358 40 502 8714

 
Publicerad 30.9.2011