M2016-03 Grundstötning av marinens transportbåt U 619 i Obbnäs skärgården 16.11.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att inleda en utredning om grundstötning av marinens transportbåt U 619 i Obbnäs skärgård 16.11.2016. Beslutet baserar sig på laget om säkerhetsutredning (525/2011).

Transportbåt U 619 deltog i marinens stridsövning i Obbnäs skärgård, när den körde utanför faret och grundstötte. I båten fanns det 23 värnpliktiga, varav 12 ska-dades i kollisionen. Transportbåten fick skador i fören.

Till ledare av utredningskommissionen nomineras psykologie doktor Mika Hatakka och till medlemmar säkerhetschef Pia Broumand och ingenjör (YHS) Hannu Martikainen. Ledande utredare Risto Haimila tjänstgör som ledare för utredningen.

 
Publicerad 18.11.2016