M2012-02 M/S PHOENIX J (ATG) karilleajo Rauman edustalla 18.4.2012

M/S PHOENIX J, jonka lippuvaltio on Antigua ja Barbuda, oli saapunut Raumalle 17.4.2012. Alus purki ja lastasi kontteja ja lähti 18.4 klo 12.06 kohti Gävleä. Alus ajoi karille klo 12.58 ja jäi matalikolle saaden keulaosaansa vuotoja. Pelastusyhtiön voimin alus saatiin pois matalikolta ja hinattiin satamaan 22.4. Liikenteen turvallisuusvirasto ja luokituslaitos tarkastivat vauriot ja antoivat tilapäisten korjausten ja lastin purkamisen jälkeen alukselle luvan siirtyä Saksaan korjattavaksi.

Matkalla luotsi jäi sovittuaan asiasta päällikön kanssa pois ennen varsinaista luotsinjättöpaikkaa hieman väyläalueesta pohjoiseen, jotta luotsin siirtyminen luotsikutteriin voitiin tehdä tuulelta suojassa. Sisään tuleva alus, M/S HARBOUR FOUNTAIN, johon luotsin piti seuraavaksi siirtyä, oli jatkanut kulkuaan ohi luotsipaikan ja luotsi päätti aikaistaa siirtymistään normaalia enemmän. PHOENIX J:n päällikkö menetti käsityksensä aluksen tarkasta sijainnista mahdollisesti luotsin poistumisen vaatiman ohjailun johdosta, jossa alus antoi suojaa luotsiveneelle tekemällä pohjoiseen jyrkän mutkan. Päällikkö muutti välittömästi tämän jälkeen, mutta liian aikaisin, aluksen kurssiksi 254 astetta kohti Gävleä. Tämä suunta oli kohti matalikkoa. Yliperämies oli suositellut käytettäväksi suuntaa 270 astetta. VTS-keskuksen alusliikenteen ohjaaja seurasi samaan aikaan luotsin nousutilannetta sisään tulevaan alukseen, joka oli ehtinyt pitkälle jo lähelle väylän eteläreunaa missä väylän alkaa kaventua. Tämän seurannan ja näyttölaitteensa hetkellisen häiriön johdosta alusliikenteen ohjaaja huomasi PHOENIX J:n ajavan kohti matalikkoa niin myöhään, että varoituksesta huolimatta karilleajo ei ollut enää vältettävissä.

Liikennevirasto VTS-viranomaisena ja Finnpilot Pilotage Oy sopivat onnettomuuden jälkeen 7.5.2012 yhteistyön parantamiseksi Selkämeren alueen luotsipaikoilla yhteisistä käytännöistä, jotka selkiyttävät toimintaa ja sen kautta parantavat alusliikenteen turvallisuutta. Tarkoitus on parantaa VTS:n ja luotsien keskinäistä kommunikointia ja molemminpuolista tilannetietoisuutta.

Tutkinnan tuloksena Onnettomuustutkintakeskus suosittelee että Finnpilot Pilotage Oy ja VTS-viranomaisena Liikennevirasto varmistavat, että 7.5.2012 kirjatut menettelyt luotsien ja VTS:n yhteistyön parantamiseksi on otettu käyttöön Selkämeren alueella ja että ne saatetaan koskemaan kaikkia Suomen luotsausalueita. Finnpilot Pilotage Oy:n suositellaan täsmentävän luotsausohjettaan siten, että luotsi, mikäli luotsaus päättyy ennen luotsipaikkaa, näyttää selkeästi päällikölle aluksen sijainnin ja reitin ulos ohi luotsipaikan ja varmistaa päällikön ymmärtäneen tämän. Liikennevirastolle suositellaan, että se määrittelee ja ottaa käyttöön automaattiset hälytysrajat meriväylillä kohdissa, joissa niiden katsotaan parantavan turvallisuutta sekä selvittää mahdollisuudet täsmentää aluksille annettuja VTS-ohjeita siten, että ankkurissa olevien alusten tulee pyytää VTS-keskukselta lupa liikkeelle lähtöön.

Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt PHOENIX J:n tapauksesta turvallisuushavainnon. Luotsauksen aikana aluksen päällikkö saattaa jättää aluksen ohjailun täysin luotsin haltuun, eikä hän seuraa riittävästi aluksen kulkua. Lisäksi hän joutuu seuraamaan luotsin siirtymistä luotsikutteriin, jolloin alus voi olla huomattavasti poikkeutettuna väylältä ja sen suunnasta. Näin päällikölle saattaa jäädä aluksen tarkka sijainti epäselväksi luotsin jättäessä aluksen.Liikenteen turvallisuusviraston ja Antigua ja Barbudan merenkulkuhallinnon tekemissä alusten ja varustamoiden SMS-järjestelmien auditoinneissa pitäisi varmistaa, että kyseisissä järjestelmissä edellytetään päällikön ja vahtipäällikön tarkistavan luotsin kanssa aluksen sijainnin ja jatkoreitin ennen luotsin poistumista komentosillalta.

M2012-02 Tutkintaselostus (pdf, 3.75 Mt)

 
Julkaistu 26.9.2013