S1/2011M Turvallisuuden hallinnan kehittäminen kotimaan matkustaja-alusliikenteessä

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt tehdä teematutkinnan Turvallisuuden hallinnan kehittämisestä kotimaan matkustaja-alusliikenteessä.

Teematutkinnan tekijäksi määrättiin tekniikan ylioppilas Lotta Ala-Outinen. Hän tekee teematutkinnan diplomityönä Aalto-yliopistoon. Työn ohjaajana toimii johtava tutkija Martti Heikkilä.

 
Julkaistu 15.11.2011