D7/2011M M/S HELGA (FIN), karilleajo Lappeenrannassa 8.12.2011

Suomalainen lastialus M/S HELGA, ollessaan matkalla kvartsihiekkalastissa Siilinjärveltä Meerusen satamaan Tallinnassa, törmäsi lähes täydellä nopeudella Lappeenrannassa Etelä-Saimaalla Hautasaaren ja Sikosalon saaren välisessä salmessa olevan karikon reunaan jäämättä kuitenkaan siihen kiinni. Onnettomuus tapahtui 8.12.2011 klo 16.30 paikallista aikaa. Alus sai tämän seurauksena vuodon keulapiikkiin ja keulapotkurihuoneeseen.

Törmäys tapahtui nopeasti voimistuneessa sakeassa lumipyryssä aluksen oikealle tapahtuneen käännöksen lopussa luotsin ja vahtiperämiehen menetettyä näköhavainnot väylämerkeistä. Näkyvyyden äkillinen huononeminen ja tähystyksen jatkuminen komentosillalla näköhavaintojen saamiseksi väylämerkeistä vei huomion navigointilaitteiden, erityisesti elektronisen kartan seuraamisesta, minkä antaman aluksen suunta- ja paikkatiedon perusteella tehty kulkusuunnan korjaus olisi saattanut estää onnettomuuden.

Tutkinnan päättäminen

Tämä tutkintaselostus on tehty alustavan tutkinnan tulosten perusteella. Onnettomuus on luokiteltu kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n vakavuusluokituksen mukaan vakavaksi onnettomuudeksi (serious casualty), koska alus sai runkoon vuotoja. Alustavassa tutkinnassa on selvitetty M/S HELGAn karilleajon tapahtumaketju ja arvioitu vaurion todennäköisiä syitä.

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt, että tämä alustava tutkinta on saatu päätökseen ja ettei tapauksesta tehdä muuta tutkintaa.

D7/2011M Tutkintaselostus (pdf, 0.73 Mt)

 
Julkaistu 9.11.2012