C2/2011M F/V WILLEMPJE HOEKSTRA UK 33 (NLD) ja M/V BIRKA TRANSPORTER (FIN), yhteentörmäys Hollannin edustalla 14.2.2011

Suomen lipun alla purjehtiva BIRKA TRANSPORTER oli matkalla Ruotsista Amsterdamiin 14.2.2011, kun se törmäsi yhteen Alankomaalaisen troolarin WILLEMPJE HOEKSTRAn kanssa. Yhteentörmäys tapahtui Alankomaiden edustalla noin klo 4.00 Vlielandin reittijakojärjestelmässä etelään johtavalla liikennekaistalla, noin 18 meripeninkulmaa länteen Texelin saaresta. WILLEMPJE HOEKSTRA oli lähtenyt Den Helderin satamasta klo 1.35 ja oli matkalla kalastamaan Pohjanmerelle.

BIRKA TRANSPORTERin yliperämies otti vahdin vastaan klo 3.00. Ilma ja näkyvyys olivat hyviä. Tähystäjä vapautettiin tehtävistään neljä minuuttia vahdin vaihdon jälkeen ja vahtipäällikkö jatkoi matkaa yksin komentosillalla. WILLEMPJE HOEKSTRA havaittiin ensimmäisen kerran tutkan kuvaputkella klo 3:25:30. ARPA-tutkan vaarallisen kohteen hälytys aktivoitui klo 3:50:50 näyttäen, että WILLEMPJE HOEKSTRA lähestyi vasemmalta, etäisyyden ollessa 2,8 mpk ja suuntima 193 astetta. BIRKA TRASPORTERin kurssi oli noin 226 astetta ja WILLEMPJE HOEKSTRAn 300 astetta. WILLEMPJE HOEKSTRA ei kalastanut, joten meriteiden sääntöjen valossa sitä pidetään vasemmalta tulevana väistämisvelvollisena aluksena.

WILLEMPJE HOEKSTRAn ollessa sivuuttamassa BIRKA TRANSPORTERia sen keulan puolelta, BIRKA TRANSPORTERin vahtipäällikkö huomasi, että kalastusaluksen korsteenista tuli savua, mikä vahtipäällikön tulkinnan mukaan merkitsi, että alus on pysähtymässä. Vahtipäällikkö arvioi, että tilanteesta muodostuu lähitilanne ja hän päätti hiljentää vauhtia kääntämällä potkurin nousukulman nollaan sekä käänsi ruorin manuaalisesti oikealle. Pian tämän jälkeen vahtipäällikkö teki crash stop -manööverin säätämällä potkurin nousukulman täysin taakse. BIRKA TRANSPORTER alkoi kääntyä vasemmalle. Vaikka keulasuunta alkoi muuttua hieman ennen yhteentömäystä, aluksen kurssi pohjan suhteen ei ehtinyt muuttua havaittavasti. Yhteentörmäys tapahtui klo 4:00:43. BIRKA TRANSPORTERin keula osui kalastusaluksen vasemman puolen keulaosaan.

Onnettomuuden välitön syy oli WILLEMPJE HOEKSTRAn riittämättömät, epäselvät ja myöhäiset toimenpiteet yhteentörmäyksen välttämiseksi ja BIRKA TRANSPORTERin myöhästyneet ja epäonnistuneet yritykset välttää yhteentörmäys. Myötävaikuttaneita tekijöitä olivat BIRKA TRANSPORTERin vahtipäällikön mahdollinen väsymys ja tähystäjän puuttuminen BIRKA TRANSPORTERin komentosillalta sekä mahdollinen tähystyksen puute WILLEMPJE HOEKSTRAlla kalastusvälineiden valmistelusta johtuen.

Tutkinta perustuu pääosin BIRKA TRANSPORTERin omistajalta saatuun informaatioon, aluksen S-VDR-tallenteeseen ja meriselitykseen. WILLEMPJE HOEKSTRAsta saatiin vain vähän tietoa, minkä lisäksi sen päällikkö kieltäytyi yhteistyöstä tutkinnan kanssa.

Kumpikaan alus ei tässä tapauksessa noudattanut meriteiden sääntöjä. Tästä johtuen kaksi hyvin varusteltua ja nykyaikaista laivaa törmäsivät toisiinsa hyvissä näkyvyysolosuhteissa, vaikka molemmat osapuolet ymmärsivät törmäysriskin olevan olemassa. BIRKA TRANSPORTERilla ei ollut tähystäjää.

BIRKA TRANSPORTERin omistaja on kertonut toimenpiteistään yhteentörmäyksen jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus on antanut tutkinnan johdosta Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) turvallisuussuosituksen. Suosituksen mukaan Trafin tulee varmistaa, että alusten komentosiltahenkilökunnalle annettu koulutus komentosiltayhteistyöstä muuttuu pysyviksi käytännöiksi aluksilla.

C2/2011M Tutkintaselostus (pdf, 1.58 Mt)

 
Julkaistu 23.10.2013