C1/2011M M/V STADIONGRACHT (NLD), karilleajo Rauman edustalla 29.12.2010

Hollannin lipun alla purjehtiva M/V STADIONGRACHT ajoi karille 29.12.2010 klo 00.15 Rauman eteläisen, 10 metrin väylän, pohjoispuolella. Karilleajopaikka sijaitsee noin 2,7 mailia (5 kilometriä) luotsipaikasta sataman suuntaan. Alueella on lateraaliviitalla merkitty yhdeksän metrin matala.

STADIONGRACHT oli saapumassa Kotkasta Raumalle kaoliinilastissa. Sivuutettuaan luotsipaikan Rauman majakan eteläpuolella alus jatkoi kohti 10,0 metrin väylälinjan alkua ottaakseen luotsin. Luotsi oli tulossa vastaan ulosluotsattavassa VECHTDIEPissä. Luotsikutteri oli väylällä odottamassa siirtääkseen luotsin laivasta toiseen.

Alusliikennepalvelun (West Coast VTS) alusliikenneohjaaja oli ilmoittanut STADIONGRACHTille, että luotsi oli tulossa sitä vastaan ja edelleen, että luotsikutteri oli tulossa. STADIONGRACHT ohitti kutterin ja ulosluotsattavan aluksen ja jatkoi pysähtymättä kohti väylän kapenevaa osaa. Luotsi havaitsi tilanteen VECHTDIEPistä ja otti yhteyttä matkapuhelimella alusliikenneohjaajaan, joka kutsui heti radiopuhelimella STADIONGRACHTia ja suositteli, että alus kääntyisi ja jäisi odottamaan luotsia. STADIONGRACHTilta kuitattiin viesti, ja käännös aloitettiin vasemman kautta. Käännöksen aikana alus osui karille ja pysähtyi.

STADIONGRACHT sai pohjaansa, erityisesti painolastitankkien kohdalle, huomattavia vaurioita. Henkilö- tai ympäristövahinkoja ei aiheutunut.

Tutkinnassa kävi ilmi, että käännös tehtiin vasemman kautta, koska STADIONGRACHTin päälliköllä oli useita perusteita pitää tätä kääntämissuuntaa parempana. Alusliikenneohjaaja ei puuttunut kääntämiseen.

STADIONGRACHT ajoi luotsipaikan ohi, koska viestinnästä ja kutterin havaitsemisesta oli syntynyt käsitys, että luotsi oli kutterissa odottamassa ja nousee alukseen vasta myöhemmin, luotsipaikan jälkeen. Tutkinnassa selvisi, että luotsipaikkakäytäntö on väljä: paikan ohittaminen ja luotsin otto laivaan vasta myöhemmin ei ole poikkeuksellista. Tapahtumia edeltänyt viestintä VTS:n, aluksen ja luotsin kesken oli niukkaa ja mahdollisti vääriä tulkintoja.

Alusliikennepalvelun kynnys puuttua alusten kulkuun on korkea jopa poikkeustilanteissa.

Onnettomuustutkintakeskus antoi kolme suositusta. Liikenneviraston Meriosastolle suositellaan, että se tehostaa alusliikenneohjaajien koulutusta tavoitteenaan rohkaista ohjaajia aktiivisesti käyttämään koko toimivaltaansa. Liikenteen turvallisuusvirastolle suositellaan luotsipaikan statuksen korottamista: Lain mukaan vain poikkeustapauksissa luotsin voi ottaa tai jättää muualla kuin luotsipaikalla, ja Finnpilot Pilotage Oy:lle suositellaan, että luotseille tehtäisiin selkeä ohjeistus luotsauksen aloittamisesta ja lopettamisesta aina vakiosanonnoin.

Finnpilot Pilotage Oy ja Liikenneviraston Meriosasto ovat käynnistäneet yhteistyöprojektin yhteisten toimintakäytäntöjen luomiseksi ja toimijoiden viestinnän tehostamiseksi, mitä on pidettävä hyvin tarpeellisena.

C1/2011M Tutkintaselostus (pdf, 1.12 Mt)

 
Julkaistu 16.10.2012