B1/2011M M/S ANDANTE (GIB), kuolemaan johtanut tapaturma ja läheltä piti tapahtuma lastiruumassa 30.9.2011

M/S ANDANTEn miehistöön kuulunut puolimatruusi meni 30.9.2011 aamuyöstä tuntemattomasta syystä, ilmoittamatta kenellekään raakapuulastissa olleeseen suljettuun ruumaan. Hän laskeutui kyseisen ruuman miesluukusta alas välikansitasolle ja kuoli hapenpuutteeseen. Matruusia etsinyt perämies huomasi avoimen luukun ja sen pohjalla maanneen puolimatruusin. Perämies puki päälleen paineilmahengityslaitteen ja laskeutui alas tarkoituksenaan auttaa puolimatruusia. Hän kuitenkin huomasi, ettei saanut hengitettyä kunnolla. Hän yritti nousta takaisin kannelle, mutta ei kyennyt siihen. Paikalle tulleiden muiden miehistön jäsenten avustuksella hänet saatiin kannelle, mutta noston jälkeen hän oli tajuton. Rinnan paineluelvytyksellä hänet saatiin virkoamaan.

Onnettomuus osoittaa, että tämänkaltaisten onnettomuuksien ehkäisevään toimintaan ei ole vieläkään tehty riittävästi. Tietoa ja ohjeistuksia on riittävästi, mutta niiden implementointi käytännön tasolle ontuu.

B1/2011M Tutkintaselostus (pdf, 0.67 Mt)

 
Julkaistu 14.12.2012