D8/2010M Vesibussi M/S QUEEN (FIN) ja matkustaja-alus M/S VIKING XPRS (SWE), vaaratilanne Kustaanmiekan salmessa 20.7.2010

M/S VIKING XPRS oli lähtenyt aikataulun mukaiselle reitilleen Helsingistä Tallinnaan. Sen lähestyessä Kustaanmiekan salmea, komentosillan vahtihenkilöstö havaitsi vesibussi M/S QUEENin, joka kääntyi Kuninkaanportin luota matkustaja-aluksen keulan editse väylän toiselle puolelle kohti Vallisaaren rantaa. Tästä aiheutui vaaratilanne, mutta vahingoilta vältyttiin.

Tapahtuman jälkeen VIKING XPRS jatkoi matkaansa reittisuunnitelmansa mukaisesti kohti Tallinnaa. Kustaanmiekan salmesta ulos päästyään alus ilmoitti tapahtuneesta vaaratilanteesta Helsinki VTS:lle.

QUEEN jatkoi kiertoajeluaan ja palasi sen päätyttyä lähtösatamaansa. Aluksen kiinnityttyä kauppatorin rantaan paikalle saapui VTS:n ilmoituksesta poliisi ja merivartiosto ja myöhemmin merenkulun tarkastaja.

Kustaanmiekan salmessa väylän leveys on 110 metriä jättäen suuren matkustaja-aluksen sivuille vain runsaan aluksen leveyden verran turvamarginaalia rantakallioihin. Kun QUEEN noin kello 11:48 aloitti Kuninkaanportin edessä kääntymisen Kustaanmiekan väylän yli, oli VIKING XPRS alle kahden alusmitan päässä ja eteni noin 12 solmun nopeudella. On selvää, että väyläalueen turvamarginaalit ovat riittämättömiä muuta alusliikennettä varten. Tämä koskee sekä vastaan tulevaa että samaan suuntaan etenevää liikennettä.

Onnettomuustutkintakeskus suosittelee, että alusliikennepalveluun osallistuminen, joka tällä hetkellä koskee yli 24 metrin hyötyliikenteen aluksia, laajennettaisiin koskemaan, ilmoitusvelvollisuutta lukuun ottamatta, kaikenkokoisia hyötyliikenteen aluksia. Näin myös ne hyötyliikenteessä olevat alukset, joilla ei ole ilmoittautumisvelvoitetta VTS-alueella kuitenkin jatkuvasti kuuntelisivat paikallista VTS:n VHF-kanavaa ja voisivat seurata liikennettä koskevia tiedotteita ja noudattaa annettuja liikenneohjeita.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittelee Liikenteen turvallisuusvirastolle, että se suosittelisi kaikille matkustajaliikenteen aluksille hankittavaksi joko B-luokan AIS-laite tai vähintään AIS-vastaanotin kytkettynä siihen yhteensopivaan karttanäyttölaitteeseen.

Edelleen Onnettomuustutkintakeskus suosittelee, että alusliikenteestä vastaava viranomaistaho täsmentäisi VTS-alueilla olemassa olevia kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueita sekä tiedottaisi näistä nykyistä laajemmin.

D8/2010M Tutkintaselostus (pdf, 1.5 Mt)

 
Julkaistu 24.9.2012