C4/2010M M/S IDA 1 (FIN), karilleajo ja uppoaminen Merenkurkussa 17.8.2010

M/S IDA 1 lähti 17.8.2010 Mustasaaren Fjärdskäristä turistimatkalle Mikkelinsaarille mukanaan 20 matkustajaa, päällikkö, kansimies ja kaksi koiraa. Uddskärin väylälle kääntymisen jälkeen se ajoi täydessä vauhdissa kivelle. Kivi oli sellaisella syvyydellä, että aluksen runko liukui sen yli ja vain oikean puolen Volvo Penta IPS -vetolaite osui siihen. Vetolaite taittui avaten pohjan laitteen läpiviennin kohdalta sekä rikkoen aluksen peräpeiliä. Konehuone täyttyi nopeasti vedellä, minkä jälkeen sen ja matkustamotilojen välisen laipion ja oven läpi alkoi hitaasti vuotaa vettä matkustamotiloihin. Aluksen perä vajosi nopeasti veden alle, ja osui pohjaan runsaan puolen tunnin kuluessa, mutta keulaosa pysyi pinnan yläpuolella. Tämä antoi riittävästi aikaa evakuointiin.

Toukokuussa samana vuonna tapahtui vastaavanalainen onnettomuus, missä Jeanneau Prestige 42S -merkkinen lasikuituvalmisteinen moottorivene ajoi matalikon yli, jolloin sen Volvo Penta IPS -vetolaitteet osuivat kiveen . Kummassakin onnettomuusveneessä oli kaksi Volvo Penta IPS -vetolaitteita. Koska kolmesta kiveen osuneesta vetolaitteesta yksikään ei katkennut valmistajan määrittelemällä turvallisella tavalla, IPS-vetolaitteiden rakenteeseen liittyvät tekijät päätettiin tutkia yhdessä kummankin tutkinnan kesken. Vetolaitteen murtumispyramidissa ja vetolaitteen sekä rungon yhteensovituksessa havaittiin ongelmia.

Onnettomuudella oli silminnäkijöitä ja onnettomuuspaikalle saapui noin 10 minuutin kuluessa kaksi yksityisvenettä evakuoiden aluksen keulakannelle siirtyneet matkustajat, miehistön ja koirat. Merivartioston ensimmäinen yksikkö saapui onnettomuuspaikalle noin 20 minuuttia myöhemmin, vain noin 10 minuuttia ennen perän vajoamista. Toinen, suurempi mv-yksikkö saapui paikalle 10 minuuttia ensimmäisen jälkeen, juuri perän vajoamisen loppuvaiheessa. Karilleajossa syntyi vain lieviä henkilövahinkoja, mutta alus vaurioitui pahoin. Ympäristövahinkoja tai öljyvuotoja ei karilleajossa syntynyt.

Aluksen vetolaitteen riki ei murtunut kuten Volvo Penta on suunnitellut. Aluksen runko oli alumiinia. Runkoa oli kertaalleen pidennetty ja rakennetta perässä oli muutettu uudelleen kun aiempi vesisuihkupropulsio vaihdettiin IPS-vetolaitteeksi. Muutostöissä syntynyt rungon rakenne vetolaitteen läpiviennin läheisyydessä on ollut heikompi, kuin eräissä Volvo Pentan tuon aikaisissa piirustuksissa. Volvo Pentan vaatimukset IDA 1:n rungon rakenteelle jäivät tutkinnassa epäselviksi.

Syy karilleajoon on päällikön hetkellinen tilannetietoisuuden menetys käännöstä suorittaessaan. Päällikkö oli osallistunut matkustajien ja kansimiehen väliseen keskusteluun.

Onnettomuustutkintakeskus suosittelee liikenteen turvallisuusvirastolle, että se vaatisi pienille matkustaja-aluksille ohjaamojärjestelyt, joilla mahdollisuus keskusteluun kuljettajan kanssa estetään seinämällä tai vastaavalla. Matkustajille tulee tiedottaa, että keskustelu kuljettajan kanssa matkan aikana on kielletty. Lisäksi suositellaan, että pelastautumisharjoituksia pidetään säännöllisesti ja suositellaan kaikille matkustajaliikenteen aluksille, myös pienille kausiliikenteessä oleville, vaadittavaksi tarkoituksenmukainen laatujärjestelmä. Suositellaan IPS-vetolaitteen valmistajalle Volvo Pentalle tarkastettavaksi lujuuspyramidin toiminta, rungon rakennetta ja laitteen runkoon kiinnittämistä koskevat vaatimukset sekä yrityksen muistuttavan IPS-vetolaitteen ostajia, että erityisesti sen kiinnityksessä aluksen runkoon noudatetaan tarkasti valmistajan ohjeita.

C4/2010M Tutkintaselostus (pdf, 6.06 Mt)

 
Julkaistu 26.10.2012