C3/2010M JEANNEAU PRESTIGE 42S, A-58990 (FIN), uppoaminen Inkoon edustalla 28.5.2010

Jeanneau Prestige 42S -merkkinen liukuva moottorivene lähti 28.5.2010 Espoosta kohti länttä tavoitteenaan Tammisaari. Vene oli aivan uusi ja matkalla oli varauduttu yöpymiseen. Inkoossa 5,5 metrin väylällä päällikkö päätti ensin kääntyä risteävälle väylälle oikealle mennäkseen Inkooseen yöksi. Heti käännöksen jälkeen hän muutti mielensä ja teki jyrkän käännöksen edelleen oikealle päästäkseen takaisin alkuperäiselle väylälle 270 asteen kaarroksen jälkeen. Kaarroksen loputtua vene ei kuitenkaan ollut palannut tavoitellulle väylälle vaan kääntyi väylän viereen. Vene ajoi lähes täydellä nopeudella vedenalaisen matalikon yli, jolloin sen Volvo Penta IPS -vetolaitteet osuivat kiveen. Seurauksena veneeseen syntyi vakava, hallitsematon vuoto ja vene upposi väylän viereen. Veneessä olleet kolme aikuista ja viisi lasta pelastettiin lähistöllä olleisiin veneisiin. Henkilövahinkoja ei tapahtunut, mutta vene tuhoutui täysin. Tutkinnan tuloksena karilleajoon ei vaikuttanut teknistä vikaa, joten onnettomuuden välittömänä syynä voidaan pitää tilannetietoisuuden menetystä suurella nopeudella tehdyn käännöksen jälkeen ja myötävaikuttaneena tekijänä äkillistä muutosta reittisuunnitelmaan.

Vetolaite ei katkennut irti hallitulla tavalla siten, että veneen runko olisi jäänyt tiiviiksi, vaan törmäyksen aiheuttama isku mursi heikosti rakennetun veneen pohjan. Veneessä ei ollut vesitiivistä osastointia, joten konetilaan vuotanut vesi pääsi leviämään koko veneeseen ja vene upposi nopeasti.

Samana kesänä tapahtui vastaavanalainen onnettomuus, missä chartervene IDA 1 ajoi karille vastaavin seurauksin . Kummassakin onnettomuusveneessä oli kaksi Volvo Penta IPS -vetolaitteita. Koska kolmesta kiveen osuneesta vetolaitteesta yksikään ei katkennut valmistajan määrittelemällä turvallisella tavalla, IPS vetolaitteiden rakenteeseen liittyvät tekijät päätettiin tutkia yhdessä kummankin tutkinnan kesken. Vetolaitteen murtumispyramidissa ja vetolaitteen sekä rungon yhteensovituksessa havaittiin ongelmia.

Jeanneau Prestige 42S -veneen rakenne todettiin heikoksi peräpeilin ja pohjan liitoksessa ja IPS-vetolaitteen liitos runkoon huolimattomasti ja heikosti tehdyksi. Näkyvyyden tämänkaltaisen veneen ohjaamosta kattoluukun ollessa suljettu todettiin myös olevan rajoitettu.

Tutkinnan lopputuloksena Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että veneenrakennussäännöstö muutettaisiin sellaiseksi, että onnettomuusveneen kaltaiset veneet jäisivät kellumaan konetilan täyttyessä vedellä, ja että Volvo Penta mm. tarkastaisi IPS-vetolaitteen murtumispyramidin toiminnan sekä veneen rakennetta koskevat vaatimukset.

Turvallisuussuositusten lisäksi painotetaan veneilijöille, että matkasuunnitelman muuttuessa tulee uuteen suunnitelmaan perehtymiseen varata riittävästi aikaa. Näin toimittaessa tilannetietoisuus on paremmin hallinnassa.

C3/2010M Tutkintaselostus (pdf, 6.54 Mt)

Lyhennelmä, joka käsittää pelkästään tapahtuman tekniset seikat:

C3/2010M Tutkintaselostus (pdf, 6.15 Mt)

 
Julkaistu 30.10.2012