C2/2010M M/S GLOBAL CARRIER ja M/S ECOSTAR G.O, yhteentörmäys Oxelösundin satamassa Ruotsissa 27.2.2010

Tutkinta on tehty yhteistyössä Ruotsin Transportstyrelsenin merionnettomuuksien tutkintayksikön (Sjöfartsavdelningen, Utredningsenheten) kanssa siten, että Suomi on tutkintaa johtava maa.

TIIVISTELMÄ

M/S GLOBAL CARRIER oli 27.2.2010 tavanomaisella reitillään Turusta Oxelösundiin. Aluksella oli lastina puoliperävaunuja sekä rekka-autoja.

Oxelösundin saaristossa oli tiukka sumu, mutta luotsinottoa ei katsottu tarpeelliseksi, koska aluksen päälliköllä oli luotsinkäyttövapautus. Päälliköllä oli kokemusta väylästä samanlaisissa olosuhteissa.

Aluksen nopeus saaristossa oli 16,2 solmua. Komentosillalla alusta ohjailivat vahtipäällikkönä toiminut 1. perämies ja aluksen päällikkö. Kaksi tutkaa oli käytössä; toinen 0,75 mailin skaalalla ja toinen 1,5 mailin skaalalla. Käytössä oli myös elektroninen merikartta.

Ljungskärin ohituksessa, 0,6 mailin päässä satamasta, vauhti oli edelleen 16,2 solmua. Päällikkö otti tuolloin ohjailun ja nopeutta pudotettiin 12,8 solmuun. Ohjailutoimenpiteistä ei keskusteltu. Normaalisti Ljungskär ohitetaan 6 solmun nopeudella.

Noin kymmenen minuuttia ennen arvioitua satamaan tuloa aluksen yliperämies tuli komentosillalle vapauttamaan 1. perämiehen aluksen laituriin kiinnittämistä varten. Päällikkö kehotti yliperämiestä toimimaan tähystäjänä, koska sillalla ei ollut kansimiestä tähän tehtävään. Yliperämies menetti uuden tehtävänsä myötä tilannekuvansa.

GLOBAL CARRIER törmäsi laiturissa olleen M/S ECOSTAR G.O:n kylkeen 7,2 solmun nopeudella.

Tutkinnassa nousi esiin useita puutteita toiminnassa: puutteellinen reittisuunnittelu, heikko komentosiltayhteistyö, liian suuri nopeus sakeassa sumussa, komentosiltamiehistön vähäisyys ja VTS-keskuksen heikko tilanteenseuranta.

Tutkijat suosittelevat, että aluksen toimintaa ohjaava operaattoriyhtiö kehittää turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä käytäntöjen toteuttamista aluksella.

Tutkintaselostuksen lopullinen luonnos lähetettiin lausuntoa ja mahdollisia kommentteja varten aluksen päällikölle, Suomen ja Ruotsin liikennevirastoille ja Ruotsin East Coast VTS:lle sekä tiedoksi Gleamray Maritime Inc:lle Kreikkaan.

C2/2010M Tutkintaselostus (pdf, 3.79 Mt)

 
Julkaistu 19.7.2011