C1/2010M M/S LINDA (FIN), neljän kontin putoaminen mereen Itämerellä Gotlannin eteläpuolella 6.2.2010

Suomen lipun alla purjehtivalta M/S LINDAlta putosi neljä konttia mereen Itämerellä, Gotlannin eteläpuolella lauantaiaamuna 6.2.2010 laivan ollessa matkalla Rotterdamista, Alankomaista Pietariin, Venäjälle.

LINDA operoi säännöllistä liikennettä Eurooppalaisten satamien välillä. Puolassa, Gdanskin satamassa alukselle lastattiin varsinaisen lastin lisäksi kannelle ensimmäiseen kerrokseen käytöstä poistettu 40’ jäähdytyskoneistolla varustettu kontti, ns. reefer-kontti. Kontti oli päätetty tuoda Helsinkiin ja myydä se muuhun käyttöön kuin kuljetusyksiköksi. Gdanskin jälkeisessä satamassa, Teesportissa, reefer-kontin päälle ei lastattu mitään. Teesportin jälkeen Rotterdamin satamassa reeferin päälle lastattiin kolme konttia toiseen, kolmanteen ja neljänteen kerrokseen. Kontit olivat painoiltaan 25, 23 ja 26 tonnia, yhteensä 74 tonnia.

LINDAn ollessa matkalla Rotterdamista Pietariin moottorimies huomasi lauantaina 6.2.2010 aamulla klo 8.20, että aluksen vasemmalta puolelta oli pudonnut konttipino mereen ja että aluksen kyljellä roikkui reefer-kontin jäännöksiä. Moottorimies ilmoitti havainnostaan komentosillalla olleelle vahtipäällikölle, joka ei ollut tapahtumahetkellä pimeässä havainnut konttien putoamista. Täsmällinen tapahtuma-aika, klo 07.56 laivan aikaa, saatiin myöhemmin aluksen kansirakennuksessa olevan valvontakameran tallenteesta. LINDAn laivapäiväkirjan mukaan aluksen sijainti klo 08.00 oli lat. 57°00,6N ja long. 017°34,2E.

Ruotsalaiset viranomaiset päättivät olla nostamatta kontteja, käsityksenään, että mahdolliset ympäristövahingot tulevat olemaan pienet ja rajoittuvat suppealle alueelle. Alueella kalastetaan silakkaa, jonka kanta voi pienentyä väliaikaisesti kun aineet aikanaan liukenevat meriveteen.

Tutkinnassa selvisi, että käytöstä poistetun ja huonokuntoisen kontin tunnistaminen ei ollut mahdollista, koska siinä ei ollut mitään merkintää siitä, ettei sen päälle saa lastata. Tällaisen kontin tunnistaminen perustui ainoastaan lastiyksikön numeroon perustuvaan tunnistamiseen. Rotterdamissa huonokuntoisen kontin päälle lastattiin 3 konttia, vaikka ohjeistuksessa oli tieto siitä. että kyseisen reefer-kontin päälle ei voida lastata. Tieto ei siis kulkenut eri toimijoiden välillä. Lastitietojärjestelmien poikkeamat eivät välity järjestelmästä toiseen automaattisesti, vaan osa tiedoista on välitettävä suoraan ihmisten välillä.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan huonokuntoisen kontin kuljettaminen aluksen lastina edellyttäisi, että se on merkitty riittävän selvästi käytöstä poistetuksi. Merkinnät pitäisi olla paitsi kontin sivuilla ja päädyissä, myös kontin päällä, jolloin myös nosturinkuljettajan olisi mahdollista tunnistaa viallinen yksikkö. Varustamolla, operaattorilla ja laivalla on käytössä erilaisia lastitietojärjestelmiä ja niiden välinen tiedonkulku ei ole aukotonta. Toimijoiden tulee varmistaa muilla keinoin, että tieto poikkeavista tai erityishuomiota vaativista lasteista välittyy kaikille osapuolille.

C1/2010M Tutkintaselostus (pdf, 0.5 Mt)

 
Julkaistu 16.10.2012