B1/2009M MS OOCL NEVSKIY, kuolemaan johtanut putoaminen alukselta lastinkiinnityksen yhteydessä 13.2.2009

OOCL NEVSKIY oli kiinnittynyt Mussalon satamaan Kotkassa 12.2.2009 klo 18.30 ja aluksen konttilastia alettiin purkaa välittömästi. Kotkaan tarkoitetun lastin purkamisen jälkeen alettiin klo 21.30 lastata vientiin lähteviä kontteja. Aluksen kansimiehistö kiinnitti lastatut kontit. Aluksen pursimiehen johdolla työskennelleistä kansimiehistä yksi oli lastiluukun 2 vasemmalla laidalla kiinnittämässä konttia, kun hän horjahti, liukastui ja putosi aluksen partaan yli mereen. Meren pinta oli jään peittämä.

Tapahtumien kulusta oli saatavilla aluksen yliperämiehen ja pursimiehen laatimat käsin kirjoitetut lausunnot. Näiden mukaan matruusin tehtävänä oli kiinnittää lastatut kontit työtoverinsa kanssa. Matruusien työnjohtajana toiminut pursimies oli antanut uhrille ohjeet kiinnittää kontit kireälle. Työtoveri oli tekemässä samaa työtä aluksen oikealla puolella onnettomuushetkellä. Kun pursimies lähti ohjaamaan toisen matruusin työtä, pursimies kuuli matruusin huudahduksen. Kun hän katsoi huudon suuntaan, näki hän matruusin jalkojen vilahtavan partaan yli.

Meren pinnalla ollut jää oli niin vahvaa, ettei matruusi läpäissyt sitä. Putoamiskorkeus oli 8–8,5 metriä ja matruusi makasi liikkumattomana jäällä. Pursimies ilmoitti tapahtumasta yliperämiehelle ja aluksella tehtiin välittömästi hälytys. Ahtausliikkeen työpäällikkö ilmoitti tapahtumasta hätäkeskukseen. Kun matruusi oli saatu nostettua laiturille, pelastuslaitoksen miehet totesivat matruusin kuolleeksi.

Tutkijat esittävät aluksen lippuvaltion ja Suomen viranomaisille suosituksen, että ne toimivat aktiivisesti kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa ja merenkulkujärjestössä IMOssa siten, että konttien kiinnitys- ja irrotustyön turvallisuutta parannetaan putoamissuojaukseen ja työympäristöön kohdistuviin parannustoimin.

B1/2009M Tutkintaselostus (pdf, 1.06 Mt)

 
Julkaistu 13.2.2009